ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

     บริษัทได้คำนึงถึงการพัฒนาชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้นำ ทุนที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy