บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภทปรับปรุงสภาพกาก (Blending)

     บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภทปรับปรุงสภาพกากเป็นกระบวนการนำเอากากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเอากากของเสียประเภทของเหลว (Fuel Blending) และของแข็ง (Solid Blending) ไปผ่านกระบวนการผสม ปรับสภาพกากของเสีย และเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณสมบัติเพื่อนำไปผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและมาตรฐานของตัวอย่างที่ได้ เช่น นำไปเผาในเตาปูนซีเมนต์หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมเตาหลอม.

ขั้นตอนการให้บริการปรับปรุงสภาพกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้กลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy