ระบบบำบัดน้ำเสีย

    ทางบริษัทกำลังมีการพัฒนาโครงการในการบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติไม่อันตรายด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดจนได้คุณภาพมาตรฐานแล้ว และจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) ภายในโรงงาน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและทำให้เกิดประโยขน์อย่างสูงสุด

โครงการสำหรับขยะชุมชน

    เพิ่มการขยายพื้นที่ในการฝังกลบเพื่อรองรับกับขยะมูลฝอยของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เพียงพอกับความต้องการ

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy