เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แหล่งกำจัดและบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายมีไม่เพียงพอกับความต้องการ บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญและมองเห็นช่องว่างทางธุรกิจพร้อมทั้งบริษัทมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภทที่ไม่เป็นอันตราย(Non – Hazardous Waste)โดยการคัดแยกและฝังกลบในหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) รวมถึงบริษัทยังมีความพร้อมในการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท ได้แก่ การทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน, เชื้อเพลิงผสม,บริการบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย, ทำน้ำมันทาแบบสีกันสนิม, สกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาล้างฟิล์มและน้ำยาชุบโลหะ, ทำอิฐบล็อกและอิฐตัวหนอนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ยังได้รับใบอนุญาตโรงงาน 105,106 ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงยังมีบริษัทในเครือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนส่งกากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

Our mission

    มุ่งมั่นในการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วยมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Our values

    พัฒนาโครงการและเพิ่มพื้นที่ให้บริการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อความต้องการ

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy

 

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-059-9328
02-059-9329
info@waste2energy.co.th
ID Line : @waste2energy